قیمت بلیط اتوبوس کرج ارومیه

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 22:00

اتوکار: VIP مان تخت شو فرست کلاس

17 صندلی خالی

1,650,000 ریال

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 23:00

اتوکار: VIP تخت شو ۲۵نفره مانیتوردار
undefined

11 صندلی خالی

1,650,000 ریال

      تاریخ حرکت