قیمت بلیط اتوبوس کرج ارومیه

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 22:00

اتوکار: VIPمارال ۲۵نفرتخت شو(شارژرfast اختصاصی)

13 صندلی خالی

2,150,000 ریال

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:00

اتوکار: VIPمارال ۲۵نفرتخت شو(شارژرfast اختصاصی)

0 صندلی خالی

2,150,000 ریال

      تاریخ حرکت