قیمت بلیط اتوبوس کرج ارومیه

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

شنبه

1401/02/31 ساعت 22:00

اتوکار: VIPمارال ۲۵نفرتخت شو(شارژرfast اختصاصی)

16 صندلی خالی

2,150,000 ریال

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

شنبه

1401/02/31 ساعت 23:00

اتوکار: VIPمارال ۲۵نفرتخت شو(شارژرfast اختصاصی)

11 صندلی خالی

2,150,000 ریال

      تاریخ حرکت