قیمت بلیط اتوبوس پایانه کاراندیش شیراز عسلویه

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پارسیان

شهرهای بین راهی

عسلويه

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 12:35

اتوکار: اسکانیا مارال ۳۰ صندلی
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

17 صندلی خالی

690,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جم

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 14:30

اتوکار: درسا VIP مانیتورداربا وای فای رایگان و تغذیه ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

10 صندلی خالی

910,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جم

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 16:00

اتوکار: VIP تخت شو با تغذیه و شارژر اختصاصی
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

16 صندلی خالی

910,000 ریال

      تاریخ حرکت