قیمت بلیط اتوبوس شیراز کاراندیش عسلویه

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 07:00

اتوکار: VIP تخت شو با تغذیه و شارژر اختصاصی

0 صندلی خالی

1,300,000 ریال

آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 08:00

اتوکار: VIPتک صندلی تخت شو

0 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پارسیان

شهرهای بین راهی

عسلويه

شنبه

1401/02/31 ساعت 12:30

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه

0 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت