قیمت بلیط اتوبوس شیراز کاراندیش کرمان

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم, سیرجان, باغین

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 16:30

اتوکار: Vipمانیتوردار-شارژراختصاصی مارال (جدید)۱۴۰۱ تخت شو-هرپنج سفریک سفرهدیه همسفر

13 صندلی خالی

1,540,000 ریال

      تاریخ حرکت