قیمت بلیط اتوبوس پایانه کاراندیش شیراز تبریز

گیتی نورد شیراز - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تبریز

شهرهای بین راهی

زنجان, پایانه صفه (اصفهان )

جمعه

1400/09/12 ساعت 13:25

اتوکار: مارال مانیتوردار با شارژر اختصاصی
جایگاه 30

21 صندلی خالی

2,700,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تبریز

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه

جمعه

1400/09/12 ساعت 14:00

اتوکار: (VIP) اسکانیا کلاس تخت شوبا شارژر اختصاصی MARAL High Class*****شرکت بین المللی گیتی پیما ایران (امور مشتریان۰۹۱۷۲۹۳۰۰۲۰)
رفاه -ایمنی -اسایش امور مشترکین 07137340566

24 صندلی خالی

2,710,000 ریال

شرکت شماره2 پیک معتمد شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تبریز

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 14:00

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال مانیتوردار شارژر اختصاصی
جایگاه 28

21 صندلی خالی

2,710,000 ریال

      تاریخ حرکت