قیمت بلیط اتوبوس شیراز کاراندیش تبریز

گیتی نورد شیراز - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تبریز

شهرهای بین راهی

زنجان

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 13:25

اتوکار: مارال تخت شو مانیتوردار با شارژر اختصاصی
جایگاه 30

0 صندلی خالی

3,525,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 14:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

0 صندلی خالی

3,525,000 ریال

      تاریخ حرکت