قیمت بلیط اتوبوس شیراز کاراندیش تهران

شرکت مارال سیرایرانیان شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 13:00

اتوکار: VIP مارال آپشنال شارژر اختصاصی- -کلاس تخت شو کامل-رویال کلاس - با هر پنج سفر اینترنتی یک سفر هدیه

1 صندلی خالی

2,520,000 ریال

شرکت شماره2 پیک معتمد شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> شهریار

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیاvip همراه با شارژراختصاصی
جایگاه 28

19 صندلی خالی

2,520,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 17:00

اتوکار: VIP تخت شو با تغذیه و شارژر اختصاصی
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

14 صندلی خالی

2,520,000 ریال

      تاریخ حرکت