قیمت بلیط اتوبوس کاشان کرمانشاه

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس تک صندلی
محل سوارشدن 15 دقیقه قبل از حرکت ترمینال مسافر بری(تعاونی 15) میباشد

0 صندلی خالی

1,570,000 ریال

      تاریخ حرکت