قیمت بلیط اتوبوس کاشان شیراز

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> شیراز (فارس)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 18:55

اتوکار: اتوبوس تخت شو مانیتوردار
مسافر گرامی زدن ماسک داخل اتوبوس الزامی است / از مسیر اصفهان( کاوه و صفه ) ، شهرضا ، آباده و شیراز

18 صندلی خالی

1,640,000 ریال

      تاریخ حرکت