قیمت بلیط اتوبوس پایانه کاوه اصفهان تهران

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 16:45

اتوکار: (MAN (V.I.P

0 صندلی خالی

1,220,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی, میدان فردوسی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 17:00

اتوکار: ماهانVIP(مانیتورشخصی)

0 صندلی خالی

1,220,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , میدان فردوسی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 17:45

اتوکار: ماهانVIP(مانیتورشخصی)

18 صندلی خالی

1,220,000 ریال

      تاریخ حرکت