بلیط اتوبوس کلاچای تهران

رویال سفر ایرانیان(احمدی)

کلاچای -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 12:40

اتوکار: classicus 2+1

3 صندلی خالی

1,080,000 ریال

رویال سفر ایرانیان(احمدی)

کلاچای -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 13:15

اتوکار: ون

0 صندلی خالی

2,050,000 ریال

پیک صبا تعاونی ۱۷(احمدی)

کلاچای -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+2

4 صندلی خالی

770,000 ریال

      تاریخ حرکت