قیمت بلیط اتوبوس کلاچای تهران

پیک صبا تعاونی 17

کلاچای -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 16:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

1 صندلی خالی

1,000,000 ریال

پیک صبا تعاونی 17

کلاچای -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 22:30

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

600,000 ریال

سیروسفر ایران کلاچای

کلاچای -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 22:50

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

1 صندلی خالی

1,000,000 ریال

      تاریخ حرکت