بلیط اتوبوس کرمان و شماره شرکت های مسافربری ترمینال کرمان

ترمینال پایانه آدینه

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
عدل کرمان - تعاونی 703432152727-3103432152001
پیک صبا کرمان - تعاونی 170343215274603432152746
ایران پیما کرمان - تعاونی 103432152672-403432152675
سیروسفر کرمان0343215272403432152723
09130403920 - 09140553383
همسفر کرمان0343215276203432152767
09140567834
میهن نور کرمان - تعاونی 403432152698 - 0343215361203432152696
09138419281
رویال سفر کرمان09131410530 - 0343215271309011277439
09011277439
لوان نور کرمان - تعاونی 803432152732-3 - 0343215308109130565791
09130565791
ماهان سفر کرمان03432152685-8
تک سفر ایرانیان کرمان0343215276803432152767
09140567834
ترابر بی تا کرمان - تعاونی 1503432152690-95
ترمینال پایانه کرمان آدینه03432152698 - 03432152717-