قیمت بلیط اتوبوس کرمان شهر بابک

تعاونی 7 عدل

کرمان -> شهربابک (کرمان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 14:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

34 صندلی خالی

450,000 ریال

      تاریخ حرکت