قیمت بلیط اتوبوس کرمان شیراز

سیروسفر کرمان

کرمان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 06:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1 / پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

9 صندلی خالی

1,180,000 ریال

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 07:00

اتوکار: Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

30 صندلی خالی

610,000 ریال

سیروسفر کرمان

کرمان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 08:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1 / پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

25 صندلی خالی

1,180,000 ریال

      تاریخ حرکت