بلیط اتوبوس کرمانشاه و شماره شرکت های مسافربری ترمینال کرمانشاه

ترمینال پایانه شهیدکاویانی کرمانشاه

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
عدل کرمانشاه - تعاونی 70833429419608334221922
09183555818
میهن نور کرمانشاه - تعاونی 40833422040008334221400
ایران پیما کرمانشاه - تعاونی 10833424520008334223666
ترابر بی تا کرمانشاه - تعاونی 150833424760008334220313
09189473297
آسیا سفر کرمانشاه - تعاونی 1308334225417 - 0833422470008334224700
09181305914
گیتی پیما کرمانشاه08334234511
لوان نور کرمانشاه - تعاونی 808334236551-208334236553
09185632179
جوان سیر ایثار کرمانشاه08342217946
سیروسفر کرمانشاه0833423690008334233450
09183315872
رویال سفر ایرانیان کرمانشاه0833423680008334236555
09187247434
کیان سفر پاسارگاد کرمانشاه - تعاونی 508334220500
پیک معتمد کرمانشاه - تعاونی 208334293936
آریا سفر کرمانشاه - تعاونی 1108334245100
تک سفرایرانیان پارس پیما کرمانشاه0833424780008334233552
ترمینال پایانه کرمانشاه08334247600-
همسفر چابکسواران کرمانشاه08334236804
جهانگشت مهر (همراه سفر جوان)09188391307

ترمینال پایانه راه کربلا اسلام آباد کرمانشاه

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه راه کربلا - اسلام آباد کرمانشاه08337243117 - 08337241718 - 08337242969