قیمت بلیط اتوبوس کرمانشاه تهران

آسیا سفر کرمانشاه

ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه -> تهران آزادی (پایانه غرب) ساوه تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی

0 صندلی خالی

1,300,000 ریال

1,235,000 ریال
آسیا سفر کرمانشاه

ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه -> تهران آزادی (پایانه غرب)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
اتوبان قزوین کرج

0 صندلی خالی

1,300,000 ریال

1,235,000 ریال
آسیا سفر کرمانشاه

ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه -> تهران آزادی (پایانه غرب)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس وی ای پی بی 9 تخت شو

0 صندلی خالی

1,300,000 ریال

1,235,000 ریال

      تاریخ حرکت