بلیط اتوبوس خلخال و شماره شرکت های مسافربری ترمینال خلخال

ترمینال پایانه خلخال

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترابر بی تا خلخال - تعاونی 150453245204404532452044
09143574768
ترمینال پایانه خلخال0453245204404532452044
09143574768