قیمت بلیط اتوبوس خلخال تهران

تعاونی 15 ترابر بی تا

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 22:35

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار / تخت شو
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / تخت شو، تعاونی15(04532452044و04532452881)

4 صندلی خالی

1,690,000 ریال

ايران پيمان

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 22:36

اتوکار: Volvo VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / تخت شو
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / تخت شو، 04532454400

2 صندلی خالی

1,690,000 ریال

      تاریخ حرکت