قیمت بلیط اتوبوس خلخال تهران

ترابربیتاخلخال

خلخال -> پایانه غرب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 21:30

اتوکار: classicus 2+2
04532452044-32453929-32452881تعاونی15(جنب پل هوایی)

22 صندلی خالی

730,000 ریال

657,000 ریال
مارال گشت خلخال

خلخال -> پایانه غرب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 22:00

اتوکار: MAN 2+2
ایران پیمان 04532454400

23 صندلی خالی

730,000 ریال

657,000 ریال
ترابربیتاخلخال

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، 04532452044-32453929-32452881تعاونی15(جنب پل هوایی)

11 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت