بلیط اتوبوس خمیر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال خمیر

ترمینال پایانه خمیر

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه بندر خمیر(سواری)07633234188