بلیط اتوبوس خان ببین و شماره شرکت های مسافربری ترمینال خان ببین

ترمینال پایانه خان ببین

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه خان ببین01735862977 - 01735862988-
ترابر بی تا خان ببین (تعاونی 15)01735862988-