بلیط اتوبوس خزرآباد و شماره شرکت های مسافربری ترمینال خزرآباد

پایانه (ترمینال) خزرآباد

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
پایانه (ترمینال) خزرآباد01133267259