بلیط اتوبوس خدابنده و شماره شرکت های مسافربری ترمینال خدابنده

پایانه (ترمینال) خدابنده

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه خدابنده02434223470-
لوان نور خدا بنده0243422681002434226810
آسوده سفر خدابنده0243422347002434223470
آریا سفر خدابنده0243422681002434226810
رویال سفر ایرانیان خدابنده0243422581102434221811
09125415310