بلیط اتوبوس خمین و شماره شرکت های مسافربری ترمینال خمین

ترمینال پایانه خمین

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه خمین08646223134-
ایران پیما خمین (تعاونی 1)0864622313409189662522
09189662522
پیک صبا خمین (تعاونی 17)0864622171708646224545
09182537162