قیمت بلیط اتوبوس خمین قم

پیک صبا خمین

پایانه خمین -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم ویژه

شنبه

1401/02/31 ساعت 01:15

اتوکار: اتوبوس وی آی پی

11 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت اتحاد خمين

خمین -> تهران

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1401/02/31 ساعت 01:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا وی آی پی

0 صندلی خالی

500,000 ریال

پیک صبا خمین

پایانه خمین -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم ویژه

شنبه

1401/02/31 ساعت 01:45

اتوکار: اتوبوس وی آی پی تخت شو

0 صندلی خالی

600,000 ریال

      تاریخ حرکت