قیمت بلیط اتوبوس خمین تهران

پیک صبا خمین

پایانه خمین -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس کلاسیک ولوو

45 صندلی خالی

620,000 ریال

پیک صبا خمین

پایانه خمین -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی

25 صندلی خالی

900,000 ریال

پیک صبا خمین

پایانه خمین -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی تخت شو

12 صندلی خالی

1,000,000 ریال

      تاریخ حرکت