قیمت بلیط اتوبوس خمین تهران

پیک صبا خمین

پایانه خمین -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی

23 صندلی خالی

600,000 ریال

پیک صبا خمین

پایانه خمین -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی تخت شو

11 صندلی خالی

700,000 ریال

      تاریخ حرکت