قیمت بلیط اتوبوس خمینی شهر تهران

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:40

اتوکار: اتوبوس کلاسیک 29

0 صندلی خالی

962,000 ریال

همسفر وطن خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:40

اتوکار: اتوبوس کلاسیک29

2 صندلی خالی

960,000 ریال

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:40

اتوکار: اتوبوس کلاسیک

0 صندلی خالی

960,000 ریال

      تاریخ حرکت