قیمت بلیط اتوبوس خمینی شهر تهران

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار

0 صندلی خالی

930,000 ریال

همسفر وطن خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس وی . آی . پی

3 صندلی خالی

930,000 ریال

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی مانیتوردار
توقف بعدی شاهین شهر/حضورمسافر15دقیقه قبل حرکت در ترمینال الزامیست

6 صندلی خالی

930,000 ریال

      تاریخ حرکت