قیمت بلیط اتوبوس خرم آباد تهران

شرکت رویال سفر خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک, تهران

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 07:50

اتوکار: VIPمارال مانیتور دار
خرم آبادترمینال شرق مسافربری رویال سفرتلفن 06633301800

11 صندلی خالی

1,560,000 ریال

شرکت رویال سفر خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

تهران, قم, اراک

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 07:50

اتوکار: VIPمارال مانیتور دار
خرم آبادترمینال شرق مسافربری رویال سفرتلفن 06633301800

11 صندلی خالی

1,560,000 ریال

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 07:55

اتوکار: vip/مانیتوردار/اینترنت رایگان
خرم آباد - ترمینال شرق

3 صندلی خالی

1,560,000 ریال

      تاریخ حرکت