قیمت بلیط اتوبوس خرم آباد تهران

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

جمعه

1400/09/12 ساعت 09:15

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره ویژه
خرم آباد - ترمینال شرق

1 صندلی خالی

750,000 ریال

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

جمعه

1400/09/12 ساعت 09:15

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره ویژه
خرم آباد - ترمینال شرق

1 صندلی خالی

750,000 ریال

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران)

جمعه

1400/09/12 ساعت 09:15

اتوکار: اسکانیا-مارال ۴۴نفره

0 صندلی خالی

750,000 ریال

      تاریخ حرکت