قیمت بلیط اتوبوس خرم آباد تهران

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

شنبه

1401/09/05 ساعت 14:00

اتوکار: VIP مان (با مانیتور شخصی)
خرم آباد - ترمینال شرق

0 صندلی خالی

1,560,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

شنبه

1401/09/05 ساعت 14:00

اتوکار: VIP مان (با مانیتور شخصی)
خرم آباد - ترمینال شرق

0 صندلی خالی

1,560,000 ریال

شرکت رویال سفر خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک, تهران

شنبه

1401/09/05 ساعت 14:29

اتوکار: اسکانیا( مارال ویژه)
خرم آباد ترمینال شرق رویال سفر

19 صندلی خالی

970,000 ریال

      تاریخ حرکت