قیمت بلیط اتوبوس خرمشهر تهران

ترابر بی تا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی تخت شو++شارژاختصاصی++پذیرایی

8 صندلی خالی

2,150,000 ریال

ترابر بی تا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی

12 صندلی خالی

2,150,000 ریال

ترابر بی تا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی

12 صندلی خالی

2,150,000 ریال

      تاریخ حرکت