قیمت بلیط اتوبوس خرمشهر تهران

پیک صبا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> تهران جنوب اسکانیا44نفره

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
همراه داشتن ماسک الزامیست

0 صندلی خالی

1,670,000 ریال

ترابر بی تا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

شنبه

1401/02/31 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی تخت شو++شارژاختصاصی++پذیرایی

0 صندلی خالی

2,800,000 ریال

ترابر بی تا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادی

شنبه

1401/02/31 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی تخت شو++شارژاختصاصی++پذیرایی

0 صندلی خالی

2,800,000 ریال

      تاریخ حرکت