بلیط اتوبوس خسروی و شماره شرکت های مسافربری ترمینال خسروی

پایانه (ترمینال) خسروی

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
پایانه (ترمینال) خسروی08334291799

      تاریخ حرکت