قیمت بلیط اتوبوس خوی تهران

تعاونی 4 (خوش سفر خوی)

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 18:00

اتوکار: MAN VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، آقای نادر عابدینی

5 صندلی خالی

1,980,000 ریال

تعاونی 4 (خوش سفر خوی)

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 19:00

اتوکار: MAN VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، آقای غلامحسین اقدم

11 صندلی خالی

1,980,000 ریال

خوی سفر(تعاونی 15 تی.بی.تی)

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 19:00

اتوکار: MAN VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / تخت شو، آقای محمودعیوضلو

22 صندلی خالی

1,980,000 ریال

      تاریخ حرکت