بلیط اتوبوس خور و شماره شرکت های مسافربری ترمینال خور

ترمینال پایانه خور

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه خور03134358880-91