بلیط اتوبوس کیاشهر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال کیاشهر

ترمینال پایانه کیاشهر

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
تعاونی سعید مهر کیاشهر0134282263501342822635
راه پیما کیاشهر - تعاونی 90134282455501342824555
ترمینال پایانه کیاشهر01342822635-