قیمت بلیط اتوبوس کیاشهر تهران

سعید مهر کیاشهر

کیاشهر(گیلان ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

0 صندلی خالی

980,000 ریال

سعید مهر کیاشهر

کیاشهر(گیلان ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 23:10

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,200,000 ریال

رویال سفر کیاشهر

کیاشهر(گیلان ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 23:30

اتوکار: VIP 2+1

8 صندلی خالی

1,200,000 ریال

      تاریخ حرکت