بلیط اتوبوس کوهسار (آذربایجان شرقی ) و شماره شرکت های مسافربری ترمینال کوهسار (آذربایجان شرقی )

ترمینال پایانه کوهسار

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه کوهسار04132611735