بلیط اتوبوس کوهدشت و شماره شرکت های مسافربری ترمینال کوهدشت

ترمینال پایانه کوهدشت

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
سیروسفر کوهدشت0663262499006632624990
عدل کوهدشت - تعاونی 709167095736 - 0663262472006632624720
میهن نورآریا کوهدشت - تعاونی 40663263183606632631836
09166600365
کیان سفر پاسارگاد کوهدشت - تعاونی 50663262265306632622653
ترمینال پایانه کوهدشت هجرت06632624990-