بلیط اتوبوس لاهیجان و شماره شرکت های مسافربری ترمینال لاهیجان

ترمینال پایانه لاهیجان

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
رویال سفر لاهیجان0134222670001342446132-36
عدل لاهیجان - تعاونی 70134222220001342446132-36
مکانیزه لاهیجان0134233704401342446132-36
ترمینال پایانه لاهیجان0134242311501342446132-36
سیروسفر لاهیجان0134233704401342446132-36
ترابر بی تا لاهیجان - تعاونی 150134242311501342446132-36
آریا سفر لاهیجان - تعاونی 110134242210601342446132-36
همسفر چابکسواران لاهیجان0134242210101342446132-36