قیمت بلیط اتوبوس لامرد فیروزآباد

گیتی پیما لامرد

لامرد -> پایانه کاراندیش(شیراز)

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس )

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:00

اتوکار: ولووبی۹ VIP(مجهز به شارژر اختصاصی)

14 صندلی خالی

910,000 ریال

توحید لامرد

لامرد -> شیراز مسیر جدید

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس )

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:00

اتوکار: ولوو بی ۹ VIP (مجهز به شارژر اختصاصي)
توحید لامرد 07152722600

8 صندلی خالی

900,000 ریال

      تاریخ حرکت