قیمت بلیط اتوبوس لامرد فیروزآباد

گیتی پیما لامرد

لامرد -> پایانه کاراندیش(شیراز)

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس )

جمعه

1400/09/12 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا

32 صندلی خالی

490,000 ریال

توحید لامرد

لامرد -> شیراز مسیر جدید

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس )

جمعه

1400/09/12 ساعت 13:15

اتوکار: ولوو بی ۹ VIP
توحید لامرد 07152722600

22 صندلی خالی

700,000 ریال

تک سفر ایرانیان لامرد

لامرد -> شیراز

شهرهای بین راهی

شیراز از مسیر جدید, فیروزآباد (فارس )

جمعه

1400/09/12 ساعت 13:30

اتوکار: SCANIA MARAL( VIP 25) CLASS 2018
07152723900 دفتر فروش

14 صندلی خالی

700,000 ریال

      تاریخ حرکت