قیمت بلیط اتوبوس لامرد فیروزآباد

تک سفر ایرانیان لامرد

لامرد -> شیراز از مسیر قدیم

شهرهای بین راهی

خنج, قیروکارزین, فیروزآباد (فارس )

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 21:00

اتوکار: SCANIA (VIP30) CLASSIC
07152723900 دفتر فروش

27 صندلی خالی

890,000 ریال

تک سفر ایرانیان لامرد

لامرد -> شیراز

شهرهای بین راهی

شیراز از مسیر جدید, فیروزآباد (فارس )

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 23:00

اتوکار: SCANIA MARAL( VIP 29) CLASS 2018
07152723900 دفتر فروش

9 صندلی خالی

890,000 ریال

توحید لامرد

لامرد -> شیراز مسیر جدید

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس )

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 23:00

اتوکار: ولوو بی ۹ VIP (مجهز به شارژر اختصاصي)
توحید لامرد 07152722600

0 صندلی خالی

900,000 ریال

      تاریخ حرکت