بلیط اتوبوس لنگرود و شماره شرکت های مسافربری ترمینال لنگرود

ترمینال پایانه لنگرود

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه لنگرود0134253366601342533666
09367138957
مکانیزه مهدی پور لنگرود01342545554 - 0134252222901342522229
09112415829 - 09362705558
رویال سفر لنگرود01342535650
آریا سفر لنگرود - تعاونی 1101342522229 - 0134254555401342522229
09112415829 - 09362705558
ایران پیما لنگرود - تعاونی 101342525650
پیک صبا لنگرود - تعاونی 1701342525650
سرور مرکزی لنگرود0134253366601342533666
09367138957
عدل لنگرود - تعاونی 70134253366601342533666
09367138957
ترابر بی تا لنگرود - تعاونی 150134253366601342533666
09367138957
سفر گستر ایرانیان لنگرود0134253366601342533666
09367138957
آسیا سفر لنگرود0134253366601342533666
09367138957
سیروسفر لنگرود0134252222901342522229
09112415829 - 09362705558
همسفر لنگرود0134252222901342522229
09112415829 - 09362705558
لوان نور لنگرود - تعاونی 80134253366601342533666
09367138957
جهانگشت مهر لنگرود - تعاونی 160134253366601342533666
09367138957