بلیط اتوبوس مهاباد و شماره شرکت های مسافربری ترمینال مهاباد

ترمینال پایانه مهاباد

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
عدل مهاباد - تعاونی 704442444405-704442444408
09148009833
ایران پیما مهاباد - تعاونی 104442448666 - 0444222806004442448664
09144442002
ترمینال پایانه مهاباد04442449595-
مکریان گشت مهاباد (ایران پیمان)0444244213104442447500
09144425024
پویا سفر مهاباد0444244770009149484556
09149484556
میهن نور آریا مهاباد(تعاونی 4)0444244564409148385936
09148385936
ترابر بی تا مهاباد (تعاونی 15)0444244959509147928220
09147928220
لوان نور مهاباد(تعاونی 8)04442446222-
مهاباد سفر0444244050504442447934