بلیط اتوبوس مهاباد تهران

تعاونی 4 میهن نور

مهاباد (آذربایجان غربی ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 20:29

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، 04442445644-09191420027

13 صندلی خالی

1,860,000 ریال

ايران پيام نو

مهاباد (آذربایجان غربی ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 20:30

اتوکار: MAN VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

11 صندلی خالی

1,860,000 ریال

تعاونی 7 عدل

مهاباد (آذربایجان غربی ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

1,860,000 ریال

      تاریخ حرکت