قیمت بلیط اتوبوس ماکو تهران

تعاونی 4 میهن نور آریا ماکو

ماکو -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 18:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
مهدی پاشا زاده / مان تختشو / وای فای و شارژر / تشریفات / تعاونی چهار ماکو 04434227591 خط مستقیم دفتر 0202 582 0914

19 صندلی خالی

1,600,000 ریال

راه پیما پارسیا ن

ماکو -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 18:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
امامعلی رنجبری 09141623445*** اسکانیا تخت شو وی ای پی

25 صندلی خالی

1,600,000 ریال

ایران پیما ماکو (تعاونی 1)

ماکو -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 19:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
مجیدمختارزاده /09144617769/MAN/VIP تخت شودارای شارژراختصاسی هرصندلی اینترنت رایگان تلفن دفترماکو04434222221

25 صندلی خالی

1,600,000 ریال

      تاریخ حرکت