بلیط اتوبوس ملایر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال ملایر

ترمینال پایانه ملایر

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترابر بی تا ملایر - تعاونی 1508132284040
پیک صبا ملایر - تعاونی 170813228414109185451374
09185451374
همسفر چابکسواران ملایر0813228355508132283555
عدل ملایر - تعاونی 70813228383808132283838
ترمینال پایانه ملایر08132284111-