قیمت بلیط اتوبوس ملایر تهران

تعاوني 15 ترابر بي تا

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 09:15

اتوکار: classicus 2+1

15 صندلی خالی

970,000 ریال

تعاوني 15 ترابر بي تا

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 10:00

اتوکار: VIP 2+1

11 صندلی خالی

1,200,000 ریال

همسفر

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 11:00

اتوکار: classicus 2+1

0 صندلی خالی

970,000 ریال

      تاریخ حرکت