قیمت بلیط اتوبوس ملایر تهران

تعاونی 17 پیک صبا

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:00

اتوکار: classicus 2+1

19 صندلی خالی

970,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:45

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار / تخت شو
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / تخت شو

0 صندلی خالی

1,200,000 ریال

      تاریخ حرکت