قیمت بلیط اتوبوس ملکان تهران

آرمان سفر ملکان

ملکان (ملک کندی ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 09:45

اتوکار: MAN VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، تخت شو-VIP-مانیتور- شارژر -سیستم تهویه ...

25 صندلی خالی

1,700,000 ریال

آرمان سفر ملکان

ملکان (ملک کندی ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 21:45

اتوکار: MAN VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، مان VIP تخت خواب شو04137830223

20 صندلی خالی

1,700,000 ریال

آرمان سفر ملکان

ملکان (ملک کندی ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 22:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، تخت شو- VIP -مانیتوردار- شارژر- سیستم تهویه ...

16 صندلی خالی

1,700,000 ریال

      تاریخ حرکت