قیمت بلیط اتوبوس مراغه تهران

میهن نور آریا مراغه

ترمینال مراغه -> قم

شهرهای بین راهی

تهران آزادی

شنبه

1400/09/13 ساعت 15:45

اتوکار: اتوبوس ولو42

0 صندلی خالی

720,000 ریال

میهن نورآریا

مراغه -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1400/09/13 ساعت 15:45

اتوکار: Volvo classicus 2+2
رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی شماره تماس09143213560

0 صندلی خالی

720,000 ریال

شماره نه راه پیما پارسیان مراغه

مراغه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 20:10

اتوکار: MAN VIP 2+1

19 صندلی خالی

1,180,000 ریال

      تاریخ حرکت