بلیط اتوبوس مرند و شماره شرکت های مسافربری ترمینال مرند

ترمینال پایانه مرند

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
میهن نور آریا مرند - تعاونی 4 _ شریفی0414223988804142239888
ایران پیما مرند - تعاونی 1 _ ارشادی04142243777 - 0414224116104142243777
09144914902
ترمینال پایانه مرند04142223020-
آریا سفر آسیا مرند0414224333704142239888