بلیط اتوبوس مرند تهران

تعاونی 15 ترابر بی تا

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 20:30

اتوکار: MAN VIP 2+1 / اینترنت / شارژر یو اس بی
امکانات سرویس: اینترنت / شارژر یو اس بی، افشین شقایقی احد ورضامان تختشو تلفن رزرو 42242424 و42239333

0 صندلی خالی

1,850,000 ریال

عصر ایران (اکبری)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 20:30

اتوکار: MAN VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / تخت شو
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / تخت شو، تلفن رزرو 42223052 و 42222735 041 اکبری اسبق

0 صندلی خالی

1,850,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 20:45

اتوکار: VIP 2+1

6 صندلی خالی

1,850,000 ریال

      تاریخ حرکت