قیمت بلیط اتوبوس مرند تهران

عصر ایران (اکبری)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 20:45

اتوکار: MAN VIP 2+1
تلفن رزرو 42239333 و42242424

8 صندلی خالی

1,850,000 ریال

تعاونی15 مرند(اکبری)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 20:45

اتوکار: MAN VIP 2+1
تلفن رزرو 42239333 و 42242424

7 صندلی خالی

1,850,000 ریال

تعاونی 1 مرند (ارشادی)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 21:45

اتوکار: Scania VIP 2+1 / پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، برداران مهدیزاده 041-42243777و42241161

5 صندلی خالی

1,850,000 ریال

      تاریخ حرکت