بلیط اتوبوس مرودشت و شماره شرکت های مسافربری ترمینال مرودشت

ترمینال پایانه مرودشت

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه مرودشت07143231506