قیمت بلیط اتوبوس ماسال تهران

آریا سفر آسیا ماسال

ماسال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 14:00

اتوکار: MAN VIP 2+1 / پذیرایی
امکانات سرویس: پذیرایی

25 صندلی خالی

1,100,000 ریال

آریا سفر آسیا ماسال

ماسال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 22:00

اتوکار: Scania classicus 2+1 / پذیرایی
امکانات سرویس: پذیرایی

25 صندلی خالی

1,100,000 ریال

      تاریخ حرکت