قیمت بلیط اتوبوس مشهد آمل

شماره دو پیک معتمد

مشهد (خراسان ) -> آمل

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 17:00

اتوکار: classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، فرامرزنیا 09157909989

20 صندلی خالی

1,170,000 ریال

شرکت ایران پیما مشهد

مشهد (خراسان ) -> تنکابن

شهرهای بین راهی

گرگان, محمودآباد (مازندران ), بابل, سارئ, آمل

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 17:00

اتوکار: ولوو تیب ۳
جایگاه 5/بهرامی 09158113525

16 صندلی خالی

1,170,000 ریال

شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> آمل

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، تلفن رزرو38515511-خواجه09338552110

0 صندلی خالی

2,070,000 ریال

      تاریخ حرکت