بلیط اتوبوس مشهد بیرجند

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 16:20

اتوکار: Vip تخت شو

12 صندلی خالی

1,300,000 ریال

همسفر چابکسوران مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بیرجند

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 16:30

اتوکار: وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصی
تهویه مطبوع-صندلی مجهزبه شارژر09153129934

15 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تعاونی 17 پیک صبا

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بیرجند

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 17:30

اتوکار: Scania Maral 2+2

35 صندلی خالی

750,000 ریال

      تاریخ حرکت