قیمت بلیط اتوبوس مشهد گناباد

تعاوني 16 جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> گناباد

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 08:10

اتوکار: classicus 2+2

20 صندلی خالی

450,000 ریال

تعاوني 16 جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> گناباد

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 09:20

اتوکار: classicus 2+2

21 صندلی خالی

450,000 ریال

      تاریخ حرکت